Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

23,15 ₺

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

Sosyal uyum; toplum içerisinde yaşayan normal gelişim gösteren veya özel gereksinimi olan bireylerin tamamının içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olmalarının sağlanabilmesi anlamına gelir. Bütün bireylerin uyumlu bir yaşam sürdüğü ve temel gereksinimleri karşılandığı zaman sosyal uyum gerçekleşmiş olacaktır. Başta özel gereksinimi olan bireyler olmak üzere bütün bireylerin gelişim gereksinimlerinin karşılanması ve herkesin eşit muamele görmelerinin sağlanmasıyla da sosyal uyum desteklenecektir. Uyumlu bir toplum, demokratik yollarla ortak hedeflere ulaşmak ve değer verdikleri yaşamları sürdürmek için birbirlerini destekleyen özgür bireylere sahip toplumdur. Böyle bir toplum olabilmek için; farklı kültür, cinsiyet, sosyo ekonomik düzey, gelişimsel ve öğrenme özelliklerine sahip bireylerin sosyal uyumlarının sağlanması ve desteklenmesi önem taşımaktadır. Ancak özel gereksinimi olan bireyler, gelişim ve öğrenme özellikleri bakımından birbirlerinden ve normal gelişim gösteren akranlarından önemli derecede farklılıklar gösterebilmektedirler. Bu farklılıklar, bu bireyleri toplumsal yaşama hazırlanmalarında diğer bireylere göre daha dezavantajlı bir durumu sokmaktadır. Bu dezavantajların giderilmesi için; özel gereksinimi olan bireylerin çeşitli yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi, diğer bireyler ile birlikte uyum içerisinde yaşayabilmelerinin sağlanması, sosyal yaşama katılımları için gerekli olan becerilerin kazandırılması zorunludur.
Özel gereksinimi olan bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları için gerekli olan beceri ve davranışların kazandırılması kadar, nasıl kazandırılacağı da önemlidir. Bu amaçlar için hazırlanan kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, özel eğitimde sosyal uyum becerileri, bu becerilerin önemi ve gelişimi konularına yer verilmiştir. İkinci bölümde, toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasında kullanılan öğretim yöntemlerinin neler olduğu ve bu yöntemler seçilirken nelere dikkat edileceği konuları açıklanmıştır. Kitabın üçüncü bölümünde, sosyal uyum becerilerinin kazandırılmasında ders planlarının ve öğretim planlarının hazırlanması, öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinliklerine değinilmiştir. Kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerinde ise, toplumsal uyum becerileri öğretiminde kullanılan materyal ve etkinliklerin neler olduğuna ve toplumsal uyum becerileri öğretiminde ölçme ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine yönelik bilgi ve
becerilere yer verilmiştir.
Bu kitap, özel eğitim bölümü lisans dersleri arasında yer alan özel eğitimde sosyal uyum becerilerinin öğretimi dersine yönelik hazırlanmıştır. Bu bağlamda, başta özel eğitim bölümü lisans öğrencileri olmak üzere, alanda çalışan özel eğitim ve diğer alanlardaki öğretmenlere katkı sağlayacaktır.

Yazarlar: Doç. Dr. Elif SAZAK - Dr. Nesrin SÖNMEZ - Dr. Özge ÖZDEMİR - Dr. Zehra ATBAŞI - Öğr. Gör. Murat VURAL

Basim Tarihi: 26.01.2019
Editör Hasan Avcıoğlu
Kağıt Türü 1. Hamur
Kapak Türü Karton
Barkod: Barkod
Barkod: 9786052234860
Hata bildirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.